Mantelzorgmakelaar

Mantelzorgmakelaar helpt mantelzorgers bij het regelen van zorg en ondersteuning voor de naaste: een praktische en persoonlijke hulp in het doolhof van de zorg.

Mantelzorgmakelaar

Inhoudsopgave

mantelzorgmakelaar

Wat is een mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar is iemand die mantelzorgers helpt bij het regelen van zorg en ondersteuning voor de naaste. Een mantelzorgmakelaar heeft actuele kennis van wetten en regels en weet zo de weg naar het juiste loket. Hulp is er op het gebied van:

 • zorg
 • welzijn
 • wonen
 • werk
 • financiële gevolgen

Mantelzorgers hoeven zich met deze hulp zo min mogelijk bezig te houden met instanties, formulieren en regelwerk. Of met het zoeken naar zorgverleners. Zij kunnen hun tijd en energie vast beter gebruiken.

Wat doet een mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar:

 • luistert naar mantelzorgers
 • brengt knelpunten en prioriteiten in kaart
 • informeert over mogelijkheden voor zorg en ondersteuning
 • helpt mantelzorgers bij praktische regeltaken
 • verlicht zo de druk op de mantelzorger

Voordelen

Een mantelzorgmakelaar neemt regeltaken en uitzoekwerk over van een mantelzorger. Dat gaat uiteraard in overleg. Sommige mantelzorgers zijn geholpen met informatie over de zorg, hoe het werkt en waar ze terecht kunnen. Ze vragen vervolgens zelf de zorg aan of regelen hulp. Anderen willen graag meer ondersteuning bij het doen van aanvragen, invullen van formulieren of het uitzoeken van allerlei zaken. 

Met deze hulp komt er minder op mantelzorgers neer. Dat scheelt tijd en energie.

Uitzoeken en regelen

Een mantelzorgmakelaar helpt bij het uitzoeken van allerlei zaken rondom zorg en ondersteuning. Voorbeelden hiervan:

 • Oplossingen voor zorg en ondersteuning
 • Informatie over vervangende zorg/ adempauze voor de mantelzorger/ respijtzorg
 • Eigen bijdrage
 • Combineren werk en mantelzorg
 • Plaatselijke regels en procedure

Daarnaast is er hulp bij praktische regeltaken. Bijvoorbeeld:

 • Ondersteuning aanvragen bij de gemeente/zorgverzekeraar
 • Wlz-indicatie aanvragen (langdurige zorg aanvragen)
 • Persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen
 • Formulieren, persoonlijk plan of budgetplan helpen invullen
 • Bezwaar maken of klacht indienen over zorg/welzijn
 • Gesprekken helpen voorbereiden of erbij aanwezig zijn

Vergoeding

Steeds meer zorgverzekeraars hebben een vergoeding voor de inzet van een mantelzorgmakelaar opgenomen in de aanvullende verzekering. Het aantal uur dat je een mantelzorgmakelaar kunt inschakelen verschilt per zorgverzekeraar en per aanvullend pakket. 

Sommige zorgverzekeraars vergoeden het alleen aan de mantelzorger. Bij andere zorgverzekeraars kunnen mantelzorger en zorgvrager de verzekering inschakelen. Vaak moet er sprake zijn van een situatie waarin mantelzorg wordt verleend. De meeste zorgverzekeraars willen dat de mantelzorger contact opneemt om vooraf toestemming te vragen .

Wat is mantelzorg

Mantelzorg is de hulp die iemand langere tijd biedt aan een naaste die chronisch ziek is, een beperking heeft of hulpbehoevend is. Bijvoorbeeld aan een ouder, partner, kind of iemand anders uit je sociale omgeving. Hulp gaat vaak verder dan wat iemand normaalgesproken voor een ander doet. Mantelzorg is onbetaald.

Wat doet een mantelzorger

Voorbeelden van taken van mantelzorgers:

 1. Verpleging en verzorging
 2. Zorgen voor vervoer voor zorg en sociale activiteiten
 3. Activiteiten ondernemen en gezelschap houden
 4. Administratie doen
 5. Huishouden doen, koken en klusjes doen in huis en tuin

Vaak houden zorgverzekeraars aan dat iemand meer dan 8 uur mantelzorg per week verleent voor een periode die langer duurt dan 3 maanden. Mantelzorgers die aan de zorgverzekeraar moeten uitleggen dat er sprake is van een mantelzorgsituatie, kunnen deze taken allemaal meerekenen.

Mantelzorg en werk

Werk combineren met mantelzorg is heel gewoon. Maar liefst één op de vier medewerkers is mantelzorger en zorgt voor een naaste. En dit aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen. Een kwart van deze medewerkers heeft moeite met deze combinatie. Het is dan ook niet moeilijk je voor te stellen dat overbelasting op de loer ligt. Met ziekte of uitval op het werk als mogelijk gevolg. Kunnen medewerker en werkgever hier iets aan doen? Zeker! Een mantelzorgmakelaar helpt hierbij.

Regio

Mantelzorgmakelaars werken vaak regionaal. Zorgeregelhulp helpt mantelzorgers en cliënten in de regio De Kempen/Zuidoost-Brabant.

Contactgegevens

Websitelink