Deze ondernemer heeft zijn of haar pagina nog niet ingevuld

Jurist arbeidsrecht

Zoek je een jurist arbeidsrecht? Onze deskundige juristen staan voor je klaar en geven advies in een begrijpelijke taal.

Jurist arbeidsrecht

Table of Contents

Jurist arbeidsrecht

Arbeids jurist

Zoek je een bedrijfsjurist die gespecialiseerd is in arbeidsrecht? Onze deskundige juristen staan voor je klaar en geven advies in een begrijpelijke taal. Voor ons staat het leveren van een oplossingsgericht advies centraal. Hierbij zetten wij onze expertise niet alleen voor je in, maar laten we je ook weten wat en hoe we dit doen. Het bieden van transparantie is wat ons als arbeidsrecht juristen onderscheidt. Hoe kunnen wij je van dienst zijn?

In het arbeidsrecht zijn de mogelijkheden nogal groot. Soms kunt u een probleem met de werkgever zelf oplossen, misschien met wat uitstekend advies uit uw omgeving. In die gevallen is deskundig advies uiterst belangrijk.

Onze gespecialiseerde jurist arbeidsrecht staan klaar om u te helpen en in begrijpelijke taal te voorzien van advies. Daarbij zetten we niet alleen onze kennis voor u in, maar laten we u ook begrijpen wat en hoe we dat doen. Het bieden van openheid is wat ons als jurist arbeidsrecht onderscheidt.

Arbeidsrechtjurist

Het arbeidsrecht bepaalt de verhoudingen tussen werkgever en werknemer. De wetgeving legt verschillende regels vast tussen bedrijven en werknemers. Daarnaast zijn er ook afspraken tussen werknemer en werkgever. Deze worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. De maximale duur van de proeftijd, het aantal reizen, je loon en eventuele andere afspraken zoals het gebruik van de leaseauto, enzovoort.

Het Burgerlijk Wetboek bestaat uit afspraken over bijvoorbeeld de definitie van de arbeidsovereenkomst, opzegtermijnen, opzeggingsbeperkingen, opzeggingsvoorwaarden en de proeftijd. De CAO-wet bevat het beleid over de CAO.

Opstellen arbeidsovereenkomst

Afspraken op cumulatief niveau hebben vaak gevolgen. In veel cao’s worden aanvullende rechten en plichten met betrekking tot verlof en verzuim op cumulatief niveau vastgelegd. In de cao kan staan dat in eerste instantie een aantal wachtdagen geldt bij gezondheidsproblemen.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

In dit geval wordt een beëindigingsovereenkomst opgesteld, meestal aangeduid als vaststellingsovereenkomst. Bij het overeenkomen van een vaststellingsovereenkomst is de werkgever de werknemer niet de wettelijke transitievergoeding verschuldigd, wat aangeeft dat de beëindigingsvergoeding een flexibele post is. Als de inspanning voor de beëindiging bij de werkgever ligt, de werknemer geen verwijt kan worden gemaakt en er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn, geeft een vaststellingsovereenkomst de werknemer recht op werkloosheidsvoordelen.

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Uw bedrijf zal doorgaans proberen een ontslagprocedure te voorkomen. Uw werkgever wil dan de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen. Uw bedrijf zal dit doen door u een beëindigingsvoorstel, een beëindigingsregeling of een vaststellingsovereenkomst te verstrekken. Ook kan de werkgever u vragen schriftelijk in te stemmen met de beëindiging.

Onze ervaring is dat werkgevers vaak grote druk uitoefenen op hun medewerkers om snel in te stemmen met uw ontslag. Juridisch gezien moet uw werkgever u de tijd gunnen om juridisch advies in te winnen.

In dat geval wordt door een jurist arbeidsrecht een beëindigingsregeling opgesteld, meestal een vaststellingsovereenkomst genoemd. Bij het overeenkomen van een vaststellingsovereenkomst is het bedrijf het personeelslid niet de wettelijke transitievergoeding verschuldigd. Als de inspanning voor de beëindiging bij het bedrijf ligt, de werknemer geen verwijt kan worden gemaakt en er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn, geeft een vaststellingsovereenkomst het personeelslid recht op een WW-uitkering. Uw werkgever wil de arbeidsovereenkomst dan met wederzijds goedvinden beëindigen. Uw werkgever doet dit door middel van een ontslagvoorstel, een beëindigingsovereenkomst of een vaststellingsregeling.

Jurist arbeidsrecht

Wij kunnen u adviseren en helpen met o.a:

– ontslag op staande voet
– onderhandelingen over beëindiging van het werk
– vaststellingsovereenkomst
– aanpassing van arbeidsvoorwaarden
– verbetertraject
– begeleiding bij concurrentiebeding

Contact jurist arbeidsrecht

Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam

020-4917801

info@ris-rijkschroeff.nl